Noutati

Standarde de informatică medicală

May 15, 2013

De multe ori întreb atunci când predau: La ce sunt necesare standardele? Ilustrația pe care o folosesc este  următoarea. De obicei atunci când predau folosesc un calculator și un video-proiector. Ce fel de calculator este  acesta? Lenovo, Dell etc., mi se răspunde. Dar acest video-proiector, ce marcă are? Nec, Acer etc., mi se răspunde. Apoi întrebările continuă: cum se face că două aparate, provenite de la două firme total diferite funcționează împreună. Ni se pare normal, ceva foarte firesc, dar în spatele acestui lucru este o întreagă muncă desfășurată. Până la urmă studenții dau răspunsul corect: Există un standard pe care îl implementează ambele produse și de aceea informația trimisă de calculator este proiectată corect de către echipamentul video. Ni se pare foarte firesc, dar acest lucru implică o întreagă muncă în comisii de standardizare din partea Institutului de Standarde Internațional din Elveția (ISO), de-a lungul unor ani buni și cu implicarea specialiștilor din firme, academie, comerț, așezarea în jurul unor mese rotunde, implementarea comentariilor etc. Ce ni se pare atât de firesc, are în spate ani întregi de muncă pentru asigurarea interoperabilității produselor.
Informatica medicală: aș putea s-o definesc ca modul în care tehnologia com puterizată este introdusă în lumea medicală la nivelul unităților de tratament medical, laboratoare, farmacii, etc. Acest lucru a început să aibă loc în țările industrializate acum 20 de ani și în Europa de Est cu preponderență acum 10-15 ani. Standarde de informatică medicală, cunoscute, sunt mai multe. Am putea enumera: ISO, ANSI/ HL7 pentru informatizarea unităților medicale, ISO/IEEE 11073 pentru echipamente și dispozitive medicale, ISO DICOM pentru imagistică medicală etc. De ce să folosim aceste standarde? În primul rând pentru a refolosi designul, soluțiile tehnologice din aceste standarde. Este bine ca experiența tehnologică existentă să fie refolosită. De asemenea, pentru a avea scenarii de interoperabilitate, cum ar fi: 1) un medic dintr-un oraș poate trimite la o farmacie rețeta medicală sau 2) să vadă informațiile pacientului deși medicul lui de familie și pacientul locuiesc într-un alt oraș.
Să ne concentrăm atenția asupra standardului ISO/ANSI HL7. Este un standard ela borat de Institutul Național de Standarde din SUA, folosit în lumea întreagă și recomandat de Uniunea Europeană pentru a fi folosit de către membrii săi. Este folosit pentru informatizarea unităților medicale cum ar fi cabinete, spitale, farmacii, policlinici. Are mai multe versiuni. Prima versiune HL7 v2 este recomandată ca să fie folosită la nivel regional, iar următoarea lui versiune bazată pe ontologii v3 la nivel național. În EU ambele versiuni sunt folosite. De exemplu, Germania folosește v2 iar în Olanda, care are un sistem național integrat de sănătate, acest sistem național este bazat integral pe HL v3. Una dintre caracteristicile distinctive ale acestui standard este faptul că a fost creat și susținut de industrie și apoi s-a impus ca standard la nivel ANSI și apoi ISO. Are o bază și o susținere industrială foarte puternică. Piața de informatică medicală a început să se dezvolte și în România acum aproximativ 15 ani. Soluțiile companiilor puternice de pe piața românească din domeniu încep din ce în ce mai mult să folosească standardele internaționale și să le integreze în produsele existente pe piață. Putem spune că interesul este crescut pe această direcție. Salut și eu inițiativa Agora de a lansa această ediție de informatică medicală cu suport din partea HL7 România și urez cititorilor o lectură plăcută a acestui articol și a edițiilor următoare din această rubrică.

 

Vizualizati articolul integral: Standarde de informatica medicala

eHealth 2013

April 26, 2013

Ţările din întreaga lume, indiferent de nivelul de dezvoltare economică, împărtăşesc părerea aproape unanimă că se pot realiza paşi uriaşi în integrarea serviciilor medicale în următorii cinci ani, cu guvernele naţionale preluând conducerea în coordonarea acestor eforturi.

Sistemul de sănătate din România se confruntă cu multe provocări, în condiţiile în care Guvernul trebuie să facă faţă unor mari datorii şi unui serios deficit bugetar, dar în acelaşi timp şi unor probleme cronice acumulate din trecut. Nevoia de a se pregăti în vederea unor viitoare cheltuieli pentru a gestiona schimbările demografice, de a asigura o mai bună calitate şi eficienţă şi de a realiza investiţiile necesare în infrastructura sistemului de sănătate, toate acestea contribuie la creşterea provocarilor fiscale care devin critice.

Astfel, Agora Group organizează pe 13 iunie la Bucureşti Conferinţa eHealth 2013, un eveniment ce se desfăşoară în parteneriat cu asociația HL7 România şi care îşi propune să prezinte soluţii IT&C şi de finanţare concrete pentru domeniul sistemului de sănătate din România, să ducă la o mai bună conştientizare a problemelor şi posibilelor soluţii din sistem.

Participarea este GRATUITĂ. Detalii găsiţi pe www.agora.ro/conferinte, la email conferinte@agora.ro, telefon 021.330.92.82, persoană de contact: Marina Enache.

Informatica medicală în România și HL7

April 22, 2013

În primul rând, în calitate de președinte al asociației HL7 România și prodecan al Facultății de Automatică și Calculatoare, salut inițiativa Agora de deschidere a unei coloane de informatică medicală lunară. Sperăm ca această coloană să răspundă unei tendințe curente crescătoare în societatea românească, de implicare tot mai puternică a tehnicii de calcul și informaticii în domeniul medical. Inițiativa este urmarea unei colaborari non-profit între Agora și asociația HL7 România.

Vă dorim un bun venit la această rubrică. (Florica Moldoveanu)

 

Informatica medicală este o disciplină aflată la granița dintre știința calculatoarelor, informatică, electronică și medicină.

Cuprinde aspecte teoretice și practice ale prelucrării și comunicației informației în domeniul sănătății și al biomedicinei, urmărind optimizarea achiziției, a stocării, utilizării și regăsirii informației.

Scopul său general este îmbunătățirea calității proceselor medicale și de îngrijire a sănătății. Obiective corelate sunt: reducerea costurilor, eficientizarea gestiunii informației în unitățile furnizoare de servicii medicale, îmbunătățirea procesului de instruire în medicină, eficientizarea cercetării științifice medicale, și altele. Exemple de aplicații ale informaticii medicale sunt: sistemele informatice de spital, sistemele de monitorizare de la distanță a stării de sănătate a pacienților, sistemul de prescripție electronică (ePrescribing), dosarul electronic al pacientului (EHR), sistemul informatic al asigurărilor de sănătate la nivel național, sistemele de prelucrare și analiză a imaginilor medicale care oferă asistență în actul decizional medical, etc.
Informatica medicală din România a cunoscut o puternică dezvoltare în ultimii zece ani, fiind favorizată de progresele tehnicii de calcul, prezența pe piață a unor dispozitive medicale performante și dezvoltarea infrastructurii rețelistice a României. Industria românească de software medical s-a dezvoltat, devenind competitivă pe plan mondial. Aceasta și ca o consecință favorabilă a orientării către utilizarea standardelor internaționale în implementarea sistemelor informatice medicale, premiză a interoperabilității la nivel național și internațional.

Interoperabilitate și standarde în informatica medicală

Standardele asigură interoperabilitatea sis temelor informatice furnizate de producători diferiți. În ultimii ani se constată și pe piața de software medical din România o orientare tot mai accentuată către folosirea standardelor. Setul de standarde folosit cu preponderență în majoritatea țărilor din lume este ISO/ANSI HL7. Acesta cuprinde standarde referitoare la schimbul de date între aplicații (ex. HL7 V2.x și HL7 V3), la structura documentelor electronice (ex. CDA: Clinical Data Architecture, EHR: Electronic Health Record), standarde conceptuale (ex. HL7 RIM) și altele. HL7 EHR va sta la baza implementării Dosarului Electronic al Pacientului în România, implementare care va fi finalizată în ianuarie 2014. Asociația HL7 România, care cuprinde companii importante producătoare de software medical dar și reprezentanți ai mediului universitar și furnizori de servicii medicale, promovează folosirea standardelor HL7 în implementarea sistemelor informatice medicale. Aceasta este o condiție necesară pentru asigurarea interoperabilității la nivel național, cuprinde companii importante producătoare de software medical dar și reprezentanți ai mediului universitar și furnizori de servicii medicale, promovează folosirea standardelor HL7 în implementarea sistemelor informatice medicale. Aceasta este o condiție necesară pentru asigurarea interoperabilității la nivel național, dar și un pas important pentru interoperabilitatea între aplicațiile medicale la nivel internațional.

În numerele următoare vom încerca să prezentăm mai pe larg situația actuală și perspectivele informaticii medicale românești, folosirea standardelor pe piața informaticii medicale românești și internaționale.

 

Vizualizati articolul integral: Informatica medicala in Romania si HL7

Panorama Theme by Themocracy