CNAS ŞI UTI AU SEMNAT CONTRACTUL PENTRU DOSARUL ELECTRONIC DE SĂNĂTATE

By , April 26, 2013

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi UTI România au semnat joi, 28 martie 2013, contractul privind implementarea sistemului informatic integrat pentru Dosarul Electronic de Sănătate (DES), care reuneşte întreg tabloul clinic al pacienţilor asiguraţi, sprijinind astfel corectitudinea deciziei medicale bazate pe informaţii corelate din surse diferite, dar disponibile în timp real (on-line) şi securizat.

Proiectul DES este primul din România de o asemenea complexitate şi printre puţinele implementate la nivel european, în domeniul sănătăţii. „Dosarul Electronic, co-finanţat prin fonduri europene, reprezintă o nouă verigă în demersurile de informatizare a serviciilor oferite de CNAS, aşa cum ne-am asumat la preluarea mandatului. Din mai 2012 până acum au devenit operaţionale proiecte care trenau de ani de zile, precum Prescripţia Electronică şi Cardul de Sănătate. Acest nou sistem, când va deveni operaţional la începutul anului 2014, va completa modernizarea platformei informatice a asigurărilor de sănătate, uşurând atât munca medicilor, cât şi interacţiunea pacienţilor cu casele de asigurări” a precizat dr. Doru Bădescu, preşedintele CNAS la evenimentul ce a marcat lansarea proiectului.

Noul sistem va integra datele medicale relevante despre fiecare asigurat, oferind astfel o bază necesară în decizia actului medical.

Complexitatea proiectului este tehnologică (prin furnizarea de servicii on-line pentru asiguraţi şi prestatorii de servicii medicale, cu un grad ridicat de securitate, disponibilitate şi confidenţialitate a datelor), medicală (prin agregarea datelor medicale relevante provenite din surse multiple), cât şi organizaţională (prin colaborarea prestatorilor de servicii de sănătate publică din România).

 

Articol integral aici.

eHealth 2013

By , April 26, 2013

Ţările din întreaga lume, indiferent de nivelul de dezvoltare economică, împărtăşesc părerea aproape unanimă că se pot realiza paşi uriaşi în integrarea serviciilor medicale în următorii cinci ani, cu guvernele naţionale preluând conducerea în coordonarea acestor eforturi.

Sistemul de sănătate din România se confruntă cu multe provocări, în condiţiile în care Guvernul trebuie să facă faţă unor mari datorii şi unui serios deficit bugetar, dar în acelaşi timp şi unor probleme cronice acumulate din trecut. Nevoia de a se pregăti în vederea unor viitoare cheltuieli pentru a gestiona schimbările demografice, de a asigura o mai bună calitate şi eficienţă şi de a realiza investiţiile necesare în infrastructura sistemului de sănătate, toate acestea contribuie la creşterea provocarilor fiscale care devin critice.

Astfel, Agora Group organizează pe 13 iunie la Bucureşti Conferinţa eHealth 2013, un eveniment ce se desfăşoară în parteneriat cu asociația HL7 România şi care îşi propune să prezinte soluţii IT&C şi de finanţare concrete pentru domeniul sistemului de sănătate din România, să ducă la o mai bună conştientizare a problemelor şi posibilelor soluţii din sistem.

Participarea este GRATUITĂ. Detalii găsiţi pe www.agora.ro/conferinte, la email conferinte@agora.ro, telefon 021.330.92.82, persoană de contact: Marina Enache.

Informatica medicală în România și HL7

By , April 22, 2013

În primul rând, în calitate de președinte al asociației HL7 România și prodecan al Facultății de Automatică și Calculatoare, salut inițiativa Agora de deschidere a unei coloane de informatică medicală lunară. Sperăm ca această coloană să răspundă unei tendințe curente crescătoare în societatea românească, de implicare tot mai puternică a tehnicii de calcul și informaticii în domeniul medical. Inițiativa este urmarea unei colaborari non-profit între Agora și asociația HL7 România.

Vă dorim un bun venit la această rubrică. (Florica Moldoveanu)

 

Informatica medicală este o disciplină aflată la granița dintre știința calculatoarelor, informatică, electronică și medicină.

Cuprinde aspecte teoretice și practice ale prelucrării și comunicației informației în domeniul sănătății și al biomedicinei, urmărind optimizarea achiziției, a stocării, utilizării și regăsirii informației.

Scopul său general este îmbunătățirea calității proceselor medicale și de îngrijire a sănătății. Obiective corelate sunt: reducerea costurilor, eficientizarea gestiunii informației în unitățile furnizoare de servicii medicale, îmbunătățirea procesului de instruire în medicină, eficientizarea cercetării științifice medicale, și altele. Exemple de aplicații ale informaticii medicale sunt: sistemele informatice de spital, sistemele de monitorizare de la distanță a stării de sănătate a pacienților, sistemul de prescripție electronică (ePrescribing), dosarul electronic al pacientului (EHR), sistemul informatic al asigurărilor de sănătate la nivel național, sistemele de prelucrare și analiză a imaginilor medicale care oferă asistență în actul decizional medical, etc.
Informatica medicală din România a cunoscut o puternică dezvoltare în ultimii zece ani, fiind favorizată de progresele tehnicii de calcul, prezența pe piață a unor dispozitive medicale performante și dezvoltarea infrastructurii rețelistice a României. Industria românească de software medical s-a dezvoltat, devenind competitivă pe plan mondial. Aceasta și ca o consecință favorabilă a orientării către utilizarea standardelor internaționale în implementarea sistemelor informatice medicale, premiză a interoperabilității la nivel național și internațional.

Interoperabilitate și standarde în informatica medicală

Standardele asigură interoperabilitatea sis temelor informatice furnizate de producători diferiți. În ultimii ani se constată și pe piața de software medical din România o orientare tot mai accentuată către folosirea standardelor. Setul de standarde folosit cu preponderență în majoritatea țărilor din lume este ISO/ANSI HL7. Acesta cuprinde standarde referitoare la schimbul de date între aplicații (ex. HL7 V2.x și HL7 V3), la structura documentelor electronice (ex. CDA: Clinical Data Architecture, EHR: Electronic Health Record), standarde conceptuale (ex. HL7 RIM) și altele. HL7 EHR va sta la baza implementării Dosarului Electronic al Pacientului în România, implementare care va fi finalizată în ianuarie 2014. Asociația HL7 România, care cuprinde companii importante producătoare de software medical dar și reprezentanți ai mediului universitar și furnizori de servicii medicale, promovează folosirea standardelor HL7 în implementarea sistemelor informatice medicale. Aceasta este o condiție necesară pentru asigurarea interoperabilității la nivel național, cuprinde companii importante producătoare de software medical dar și reprezentanți ai mediului universitar și furnizori de servicii medicale, promovează folosirea standardelor HL7 în implementarea sistemelor informatice medicale. Aceasta este o condiție necesară pentru asigurarea interoperabilității la nivel național, dar și un pas important pentru interoperabilitatea între aplicațiile medicale la nivel internațional.

În numerele următoare vom încerca să prezentăm mai pe larg situația actuală și perspectivele informaticii medicale românești, folosirea standardelor pe piața informaticii medicale românești și internaționale.

 

Vizualizati articolul integral: Informatica medicala in Romania si HL7

Panorama Theme by Themocracy