Beneficiile implementării HL7 în Laboratoarele de analize medicale

By , December 3, 2013

Interoperabilitatea soluțiilor software din domeniul medical sau mai exact interoperabilitatea schimburilor de informații medicale dintre aceste soluții reprezintă la acest moment una dintre cele mai mari provocări pentru informatica medicală. Prin interoperabilitatea soluțiilor software medicale se înțelege la momentul de față capabilitatea acestor sisteme de a schimba informații cu alte soluții similare într-un mod standardizat dar și menținerea unui înțeles comun în ceea ce privește informația transferată.

 

Suita HL7 oferă o serie de standarde pentru schimbul de date medicale între diverse soluții informatice destinate sectorului medical. De-a lungul timpului, HL7 a devenit cel mai răspândit standard din industrie pentru comunicarea de informație medicală, devenind un sinonim al  interoperabilității în domeniul medical.

Standardele HL7 acoperă diverse arii ale domeniului medical în ceea ce privește interoperabilitatea sistemică, de la managementul pacienților, managementul datelor clinice și a asistenței medicale furnizate pacientului până la managementul datelor medicale din laboratoarele clinice și centralizarea informației în cadrul Dosarului de sănătate al pacientului.

Utilizarea standardelor HL7 în laboratoarele clinice
Utilizarea sistemelor informatice în cadrul laboratoarelor clinice este întâlnită pe scară largă datorită funcționalităților de interconectare oferite de aparatura medicală de laborator. Acestea permit conectarea facilă la soluții informatice și comunicarea prin protocoale standard a informațiilor cu privire la cererile de analize, rezultatele procesate, consumuri de material etc. Cantitatea datelor procesate de către un laborator este foarte mare, având în vedere că o cerere de laborator are în medie 5-6 baterii de teste, iar fiecare dintre acestea au în jur de 10 teste.

Datorită acestui fapt, există o gamă largă de soluții dedicate managementului laboratoarelor. Aceste sisteme pot să existe independent de alte sisteme dedicate sectorului medical, chiar în cadrul aceleiași instituții și astfel se pune problema interoperabilității între sisteme eterogene. Una din secțiunile protocolului internațional de comunicație HL7, își propune să ofere suport pentru interoperabilitate între diversele soluții informatice implementate în clinici/spitale și sistemele de laborator, rezolvând astfel câteva probleme importante precum:

 • managementul unitar al pacienților în cadrul diverselor sisteme;
 • preluarea automată a cererilor de laborator și transmiterea rezultatelor înregistrate, ce conduce la un câștig de timp în operarea datelor dar și la scăderea riscurilor provocate de operarea manuală;
 • consolidarea informației medicale din do sarul electronic al pacientului prin înre gistrarea în timp real a cererilor de ana lize și a rezultatelor obținute;
 • crearea unui înțeles comun asupra datelor transmise prin utilizarea nomenclatoarelor internaționale de termeni clinici precum LOINC, dar și a nomenclatoarelor standard utilizate la nivel local – interoperabilitate semantică ;
 • modalitate unitară de comunicare, conform unor fluxuri de informații prestabilite și standardizate prin ghiduri
  de implementare – interoperabilitate sintactică. Acest lucru conferă sistemelor o flexibilitate sporită și  posibilitatea ulterioară de interconectare cu alte sisteme informatice care se conformează standardelor de interopearabilitate din domeniu și care implementează ghidurile de implementare agreate;
 •  comunicația datelor între sisteme eterogene.

Una dintre inițiativele majore din ultimul an în ceea ce privește interconectarea sistemelor informatice din domeniul medical, desfășurate pe plan local, o reprezintă proiectul demarat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) privind implementarea la nivel național a unui dosar unic de sănătate pentru pacienți – sistemului informatic integrat pentru Dosarul Electronic de Sănătate (DES). Sistemul care va fi dezvoltat în cadrul acestui proiect va utiliza standardele deschise în domeniul sănătății, precum HL7 pentru a permite diverșilor furnizori de servicii de sănătate, atât de stat cât și privați, interconectarea și transmiterea informațiilor medicale despre pacienți în timp real.

Despre autor
Ionuţ Tudor, Product Manager al soluției Charisma Medical din cadrul TotalSoft , deține o experiență de peste 10 ani în analiza și optimizarea proceselor de business și peste 4 ani de experiență în domeniul medical, unde a desfășurat proiecte pentru soluții dedicate pe diverse arii importante precum laborator, imagistică, spital, clinică etc. dar și integrări de sisteme informatice utilizând standardele HL7.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy