O privire asupra informaticii medicale în Gana

By , March 24, 2015

de Dominic Damoah, Facultatea de Științe, Catedra de Informatică, Valley View University, e-mail: kwddamoah@gmail.com

Articolul încearcă să răspundă la următoarele întrebări: Care este situația informaticii medicale în Ghana? De ce are importanță stocarea datelor? Care sunt, problemele și preocupările cu privire la datele medicale, securitate și confidențialitate.

Informatica medicală cuprinde aspectele teoretice și practice de prelucrare a informațiilor și comunicare a datelor medicale.  Informatica medicală reprezintă studiul de resurse și metode de gestionare a informațiilor din sănătate. Prin urmare, utilizarea sistemelor informatice care implementează și evaluează sistemele medicale pot fi ușor considerate ca aplicare a tehnologiei de calcul în furnizarea de asistență medicală. Un studiu pe care l-am făcut privitor la utilizarea tehnologiilor informatice în cele zece regiuni din Ghana a constatat că doar câteva instituții de sănătate au adoptat și folosesc sistem informatice de sănătate și doar pentru anumite departamente. Sistemul de Sănătate în țările în curs de dezvoltare folosește diferite tipuri de tehnologii de comunicare de informații pentru înregistrare date pacient, ceea ce poate conduce la îmbunătățiri în interfațare și desfășurarea actului medical. În Gana există o prevedere în constituție care afirmă că, “Statul garantează sănătatea, siguranța și bunăstarea tuturor persoanelor încadrate în muncă, și stabilește baza pentru implementarea deplină a potențialului creativ al tuturor ganezilor”. Această dispoziție face imperativă colectarea de date, stocare, intimitate și protecție în toate centrele de asistență medicală pentru a se conforma standardelor tehnologice moderne. De asemenea este o răspundere a Ministerului Sănătății de a furniza un mediu favorabil în țară pentru ingrijiri preventive, curative și de reabilitare, cu ajutorul sistemelor informatice.

Sistemul de Sănătate în Gana Centrele de sănătate din Ghana culeg o gamă de datele medicale care sunt păstrate mai mult pe hârtie. Paramedicii uneori nu știu ce date au dreptul să colecteze și nici ce să facă cu toate datele pe care le-au capturat. În studiul efectuat de noi am realizat că centrele de cele mai multe ori doar adună și folosesc datele pentru tratament și în scopuri temporare, uitând scopurile decizionale și de utilizarea datelor într-un timp mai îndelungat.

Cele mai multe centre de sănătate din Ghana nu au baze de date electronice. Bazele de date care există sunt generate și întreținute manual, chiar dacă acestea ar putea fi computerizate. În cazul în care bazele de date electronice sunt disponibile, forma sub care sunt utilizate este Excel-ul.

Această colecție uriașă de informații din centrele medicale din Ghana nu sunt bine organizate și administrate, prin urmare, utilizatorii experimentează ineficiențe în căutare, regăsire și actualizarea datelor. Absența sistemelor de management a bazelor de date impiedică accesul la informații de înaltă calitate de sănătate, relevante pentru îngrijire. Cu alte cuvinte, datele medicale sunt stocate de obicei pe hârtie și trebuie să fie transportate de la un departament la altul. Sănătatea informatică, confidențialitatea, securitatea și etica în Ghana Centrele de sănătate din Ghana dau puțină atenție securității datelor și problemelor etice. Ganezii uită de obicei de drepturile legale și de reglementările legate de achiziționarea și utilizarea datelor medicale ale pacientului. Nimănui nu îi pasă de modul în care datele medicale sunt utilizate, securizate sau protejate. Aspectele etice și juridice sunt aspecte importante, comune ca valore în toate culturile și Ghana nu este o excepție. Interpretarea acestor aspecte etice și juridice este dependentă de factori multiculturali, religioși, etnici și de politicile dominante. Problemele sistemului de sănătate sunt deosebit de importante pentru oameni, prin urmare se consideră că organizațiile și persoanele care colectează informații în centrele medicale au obligația de a fi demne de încredere, să protejeze intimitatea utilizatorilor și să adere la standardele de bune practici. Intimitatea pacientului este o problemă sensibilă care trebuie tratată în mod normal, cu respect. Pacienții au dreptul de a acorda, retrage sau refuza consimțământul pentru colectarea, accesul, utilizarea, precum și divulgarea de informații de sănătate cu caracter personal. În general în Gana nu se acordă atenție (prea mare) unor astfel de aspecte. Traseele de hârtie nu asigură securitate și protecție iar accesul neautorizat sau rău intenționat le fac vulnerabile.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy