Despre HL7

Asociaţia HL7 România este o asociaţie voluntară alcătuită din membri ce activează în domeniul medical românesc: furnizori şi beneficiari de servicii medicale, dezvoltatori de aplicaţii informatice, experţi tehnici. A fost înfiinţată în noiembrie 2006 pentru a promova informatizarea sectorului medical din România conform standardelor internaţionale în domeniu şi este afiliată organizaţiei HL7 International cu sediul în SUA.

HL7 (Health Level Seven) este numele unui set de standarde ANSI care se referă la comunicaţia prin mesaje între aplicaţiile informatice medicale care operează cu date clinice şi administrative („Level Seven” precizează faptul că aceste standarde se situează pe nivelul 7 al ierarhiei de protocoale de comunicaţie în reţea, numit „nivelul aplicaţie”). Un alt standard important elaborat de organizatia HL7 International este CDA (Clinical Data Architecture).

Asociaţia îşi propune să pună bazele unei infrastructuri medicale informaţionale compatibilă cu structurile similare europene, pe baza unui parteneriat între sectorul guvernamental, cel de educaţie publică şi sectorul privat.

Principalele obiective ale Asociaţiei HL7 România constau în:

  • Educarea tuturor celor ce activează în sistemul sanitar din România, inclusiv a dezvoltatorilor de sisteme informatice medicale, cu privire la standardele HL7 şi promovarea acestora în vederea unei aplicări eficiente şi consecvente pe teritoriul ţării noastre;
  • Identificarea şi analiza cerinţelor de afaceri ale sistemului sanitar românesc privind comunicarea electronică a informaţiilor medicale;
  • Adaptarea (localizarea) standardelor HL7 la cerinţele naţionale, iar daca este necesar, identificarea de elemente specifice pentru România, profile şi ghiduri de implementare.

Asociaţia HL7 România pune la dispoziţia membrilor săi:

  • informaţii referitoare la standardele HL7 într-o manieră accesibilă şi inteligibilă celor ce activează în domeniul asistenţei medicale din România, prin intermediul site-ului www.hl7.ro : documente relevante, linkuri, tutoriale, publicaţii şi caiete de studii ocazionale;
  • cursuri şi specializări pentru dezvoltatorii de aplicaţii informatice, organizaţii medicale şi cadre medicale, cu eliberarea de certificate de absolvire la final.
  • acces preferenţial la activităţi educaţionale şi informaţii legate de standard, cu reduceri substanţiale.

Printre membrii actuali ai asociaţiei sunt: Siveco România, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Universitatea Politehnică din Timişoara, Info World, UTI Group, TotalSoft, Gama IT, TeamNet, Drift Data şi Softeh Plus.

Panorama Theme by Themocracy