Informatica medicală în România și HL7

By , April 22, 2013

În primul rând, în calitate de președinte al asociației HL7 România și prodecan al Facultății de Automatică și Calculatoare, salut inițiativa Agora de deschidere a unei coloane de informatică medicală lunară. Sperăm ca această coloană să răspundă unei tendințe curente crescătoare în societatea românească, de implicare tot mai puternică a tehnicii de calcul și informaticii în domeniul medical. Inițiativa este urmarea unei colaborari non-profit între Agora și asociația HL7 România.

Vă dorim un bun venit la această rubrică. (Florica Moldoveanu)

 

Informatica medicală este o disciplină aflată la granița dintre știința calculatoarelor, informatică, electronică și medicină.

Cuprinde aspecte teoretice și practice ale prelucrării și comunicației informației în domeniul sănătății și al biomedicinei, urmărind optimizarea achiziției, a stocării, utilizării și regăsirii informației.

Scopul său general este îmbunătățirea calității proceselor medicale și de îngrijire a sănătății. Obiective corelate sunt: reducerea costurilor, eficientizarea gestiunii informației în unitățile furnizoare de servicii medicale, îmbunătățirea procesului de instruire în medicină, eficientizarea cercetării științifice medicale, și altele. Exemple de aplicații ale informaticii medicale sunt: sistemele informatice de spital, sistemele de monitorizare de la distanță a stării de sănătate a pacienților, sistemul de prescripție electronică (ePrescribing), dosarul electronic al pacientului (EHR), sistemul informatic al asigurărilor de sănătate la nivel național, sistemele de prelucrare și analiză a imaginilor medicale care oferă asistență în actul decizional medical, etc.
Informatica medicală din România a cunoscut o puternică dezvoltare în ultimii zece ani, fiind favorizată de progresele tehnicii de calcul, prezența pe piață a unor dispozitive medicale performante și dezvoltarea infrastructurii rețelistice a României. Industria românească de software medical s-a dezvoltat, devenind competitivă pe plan mondial. Aceasta și ca o consecință favorabilă a orientării către utilizarea standardelor internaționale în implementarea sistemelor informatice medicale, premiză a interoperabilității la nivel național și internațional.

Interoperabilitate și standarde în informatica medicală

Standardele asigură interoperabilitatea sis temelor informatice furnizate de producători diferiți. În ultimii ani se constată și pe piața de software medical din România o orientare tot mai accentuată către folosirea standardelor. Setul de standarde folosit cu preponderență în majoritatea țărilor din lume este ISO/ANSI HL7. Acesta cuprinde standarde referitoare la schimbul de date între aplicații (ex. HL7 V2.x și HL7 V3), la structura documentelor electronice (ex. CDA: Clinical Data Architecture, EHR: Electronic Health Record), standarde conceptuale (ex. HL7 RIM) și altele. HL7 EHR va sta la baza implementării Dosarului Electronic al Pacientului în România, implementare care va fi finalizată în ianuarie 2014. Asociația HL7 România, care cuprinde companii importante producătoare de software medical dar și reprezentanți ai mediului universitar și furnizori de servicii medicale, promovează folosirea standardelor HL7 în implementarea sistemelor informatice medicale. Aceasta este o condiție necesară pentru asigurarea interoperabilității la nivel național, cuprinde companii importante producătoare de software medical dar și reprezentanți ai mediului universitar și furnizori de servicii medicale, promovează folosirea standardelor HL7 în implementarea sistemelor informatice medicale. Aceasta este o condiție necesară pentru asigurarea interoperabilității la nivel național, dar și un pas important pentru interoperabilitatea între aplicațiile medicale la nivel internațional.

În numerele următoare vom încerca să prezentăm mai pe larg situația actuală și perspectivele informaticii medicale românești, folosirea standardelor pe piața informaticii medicale românești și internaționale.

 

Vizualizati articolul integral: Informatica medicala in Romania si HL7

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy